MPHosts.pl - Szybki i Tani Hosting!

×

MPHosts.pl - Szybki i Tani Hosting!

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszych usług.

Warunki świadczenia usług (TOS)

MPHosts.com / MPHosts.pl / MPHosts.mx

1. Warunki ogólne:

a) Użytkownik zgadza się przestrzegać zasad dopuszczalnego użytkowania sieci systemu MPHosts.com.

Firma „F.H.U.P. Solid-PC” (ul. Piłsudskiego 4, 32-400 Myślenice, NIP: 681-181-18-53) zwana dalej Operatorem jest właścicielem serwisu mphosts.pl i ma wyłączne prawo do jego obsługi.
Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem. Rejestracja konta równoznaczna jest z zapoznaniem się z Regulaminem oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Nie będą rozpatrywane żadne reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu.

Ani MPHosts.com, ani jego Dostawcy Usług nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z MPHosts.com lub niemożności korzystania z usługi MPHosts.com.

Użytkownik niniejszym zgadza się, że wszelkie materiały przesłane do publikacji na stronie umieszczonej na serwerach MPHosts.com za pośrednictwem kont użytkownika  nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych, patentów, ustaw, wspólnych praw lub praw własności innych osób, ani nie zawierają niczego nieprzyzwoitego lub zniesławiającego. Użytkownik nie może hostować żadnych treści dla dorosłych lub stron pornograficznych na naszych serwerach. Oprogramowanie mające na celu ułatwienie takich naruszeń  nie może być przechowywane na serwerach MPHosts.com.

Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Klientowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.

b) Odpowiedzialność

 • Abonent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.
 • MPHosts nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
 • MPHosts nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Abonenta umieszczone na serwerze, za ich ewentualną utratę.
 • MPHosts dostarcza usługi hostingowe jak np. serwery dedykowane, serwery vps, domeny, certyfikaty ssl, hosting www i nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone przez Abonenta na serwerze oraz sposób ich wykorzystywania przez Abonenta.
 • MPHosts zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu Abonentów drogą elektroniczną, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
 • MPHosts nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi Abonenta wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, błędów w skryptach czy niewłaściwego działania Abonenta.
 • MPHosts nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych niezabezpieczonych uprzednio przez klienta we własnym zakresie lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem do usługi.
 • MPHosts nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą MPHosts, a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.


c) Czynności zabronione:

 • Wysyłanie niezamówionych masowych wiadomości e-mail – SPAM:
 • Podszywanie się pod innego użytkownika lub w inny sposób fałszowanie jego nazwy użytkownika w wiadomości e-mail
 • MPHosts.com zabrania wszelkich serwerów proxy, które nie wymagają uwierzytelnienia, w tym serwerów proxy poczty otwartej, niezabezpieczone anonimowe serwery proxy do przeglądania stron internetowych.
 • NIE MOŻESZ używać swojego hostingu z MPHosts.com jako repozytorium do pobierania lub przechowywania plików. Nasze usługi są ściśle oferowane wyłącznie do hostingu stron internetowych. Nie oznacza to, że nie można pobierać plików z witryny. Oznacza to, że nie możesz obsługiwać witryny specjalizującej się w pobieraniu plików, takich jak Download.com lub podobna, i nie możesz używać swojego konta jako repozytorium pamięci dla plików MP3, gier, wideo, zdjęć, obrazów, plików audio lub muzycznych ani jako kopii zapasowej .

Korzystanie z usługi przez Abonenta nie może prowadzić do:

– naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów;

– prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Abonentów, (przykładowo: ataki hakerskie w tym DDOS, phishing i podobne; łamanie lub naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phishingu, crackingu i podobnych);

– popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;

– utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

– naruszenia prywatności innych Abonentów w sieci, do zamieszczenia danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym;

– innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.

Użytkownicy, których konta zostały usunięte z powodu powyższych wykroczeń, są również odpowiedzialni za koszty robocizny związane z czyszczeniem i odpowiadają na reklamacje poniesione przez MPHosts.com.

Użytkownik zgadza się nie używać nadmiernej ilości zasobów. Wszelkie naruszenia mogą spowodować, że podejmiemy działania naprawcze w celu utrzymania stabilności serwera, wyłączając wszelkie procesy, wyłączając i / lub zawieszając twoje konto. Użytkownik nie może używać więcej niż 100% zasobów z 1 rdzenia procesora, a użycie jest ograniczone do 1 rdzenia procesora, 1 GB pamięci, operacji we / wy 1024 / Kb / s – operacji odczytu i zapisu, nie więcej niż 100 NPROC – procesów lub nie więcej niż 20 wpisów inod. Zadania Cron nie mogą być wykonywane częściej niż raz na 30 minut, chyba że jest to określone przez dostawcę skryptu i zostaną zmniejszone do 15 lub więcej. Każde konto użytkownika nie może wysyłać więcej niż 300 e-maili na godzinę.

Jeśli zostanie wykryte, że konto klienta nadmiernie wykorzystuje zasoby systemowe, możemy tymczasowo zawiesić konto, aby zapobiec wystąpieniu problemów z serwerem. Jeśli zostanie stwierdzone, że konto nie jest odpowiednie dla środowiska serwera współdzielonego, do klienta zostanie wysłane powiadomienie zawierające alternatywne rozwiązania np VPS lub serwer dedykowany. MPHosts.com będzie jedynym arbitrem co do naruszenia tego postanowienia, a MPHosts.com zastrzega sobie prawo do dostosowania tych limitów według własnego uznania.

 

d) Kopie zapasowe

MPHosts wykonuje kopie danych serwerów VPS i kont hostingu www co 24 godziny we własnym zakresie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonywanie się oraz za prawidłowe zapisanie się skopiowanych danych (wyjątkiem są usługi objęte dodatkowymi umowami i usługami backupów ustalone między Abonentem i MPHosts). W przypadku braku dostępu do kopii danych Abonent nie ma prawa wnosić roszczeń przeciwko MPHosts.

Abonent zobowiązuje się do wykonywania kopii we własnym zakresie i to on odpowiada za ich posiadanie.

e) Zasoby

Użycie ponad 50 000 i-węzłów na dowolnym koncie cPanel (pojedynczy użytkownik) może spowodować automatyczne ostrzeżenie o cPanel> Statystyki> i-węzły. Na tym etapie nie będzie żadnych przerw w świadczeniu usług, ale jeśli nie zostaną podjęte żadne działania w celu zmniejszenia liczby i-węzłów, przerwanie usługi może nastąpić, gdy użytkownik osiągnie 150 000 i-węzłów. Konta, dla których stwierdzono przekroczenie limitu 150 000 i-węzłów, automatycznie wyświetlą komunikat o przekroczeniu zasobów i mogą zostać zawieszone, jeśli nie zostaną podjęte działania w celu zmniejszenia liczby i-węzłów.

Każdy plik (strona internetowa, plik obrazu, adres e-mail itp.) Na Twoim koncie zajmuje 1 i-węzeł. Witryny, które nieznacznie przekraczają nasze limity i-węzłów, prawdopodobnie nie zostaną zawieszone; jednak konta, które stale tworzą i usuwają dużą liczbę plików regularnie, mają setki tysięcy plików które powodują uszkodzenie systemu plików, mogą zostać oznaczone do sprawdzenia i / lub zawieszenia. Główną przyczyną nadmiernych i-węzłów wydaje się być pozostawienie włączonego adresu catchall przez użytkowników i nie sprawdzanie skrzynki pocztowej głównego konta. Z biegiem czasu gromadzą się dziesiątki tysięcy wiadomości (lub więcej), ostatecznie przekraczając nasz limit i-węzłów. Aby wyłączyć domyślną skrzynkę pocztową, zaloguj się do cPanel i wybierz „Poczta”, następnie „Domyślny adres”, „Ustaw domyślny adres”, a następnie wpisz:: fail: Nie ma tutaj takiego użytkownika.

f) Korzystanie z pomocy MPHosts.com:

W MPHosts.com jesteśmy dumni z zapewniania doskonałej obsługi wszystkim naszym klientom. Naszą zasadą jest, traktowanie naszych klientów z najwyższym szacunkiem i uprzejmością. W zamian oczekujemy od Ciebie tego samego szacunku i uprzejmości. Jeśli nasi pracownicy uważają, że konsekwentnie angażujesz się w obraźliwe treści wobec nich lub zwracasz się do nich w poniżający lub niegrzeczny sposób, Twoje konto (konta) może zostać zawieszone i możesz zostać poproszony o przeniesienie swoich usług w inne miejsce. W przypadku, gdy zakończymy świadczenie usługi w związku z niewłaściwym zachowaniem, klienci otrzymają powiadomienie z pięciodniowym (5) wyprzedzeniem. Zwrócimy pieniądze tylko za niewykorzystaną część usługi przedpłaconej. Obraźliwe postępowanie obejmuje między innymi następujące zachowania:

 • Wielokrotnie zwracając się do członków naszego personelu w sposób poniżający lub niegrzeczny.
 • Wykorzystywanie wulgaryzmów w komunikacji ustnej lub pisemnej z naszymi pracownikami za pomocą dowolnego środka komunikacji, w tym między innymi wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznych, czatu, wiadomości tekstowych, faksu, poczty, telefonu, protokołu głosowego przez Internet lub komunikacji osobistej.
 • Obrażanie naszych pracowników z powodu ich cech osobistych lub ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe, płeć, orientację seksualną, religię lub warunki mieszkaniowe lub ekonomiczne; lub celowe przekazywanie fałszywych informacji naszym pracownikom w celu nękania ich lub marnowania czasu.

g) Odmowa zawarcia umowy:

MPHosts ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:

– zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,

– Abonent korzystał z usług MPHosts w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług MPHosts,

– Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe, co jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez MPHosts,

– MPHosts na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Abonenta.

2. Rejestracja domen:

Użytkownik rejestrując domenę bierze na siebie pełną odpowiedzialność wobec podmiotów trzecich za prawa do nazw towarowych wykorzystanych w nazewnictwie domen.

Użytkownik zobowiązuje się do podania pełnych i prawidłowych danych w procesie obsługi domen; o każdej zmianie należy niezwłocznie zawiadomić MPHosts, w celu dokonania korekty danych lub ich zmiany w odpowiednich rejestrach.

Partner zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji domeny w przypadku podejrzenia, iż podane dane abonenta są nieprawidłowe, niepełne lub nazwa domeny może powodować naruszenia praw podmiotów (osób) trzecich, a także w sytuacji nieuregulowania należności zawartych w proformach.

Nasza polityka zwrotów nie ma zastosowania do żadnych dodatkowych przedmiotów ani usług, w tym między innymi do rejestracji domen, usług parkowania domen, serwerów dedykowanych i serwerów VPS.

3. Serwery VPS:

Serwer VPS jest konfigurowany automatycznie w ciągu 3 godzin. Nawet jeśli natychmiast otrzymasz powitalną wiadomość e-mail, radzimy poczekać kilka godzin, aby swobodnie nad nim pracować, ponieważ w przypadku VPS z cPanel/WHM – serwer potrzebuje więcej czasu na skonfigurowanie wszystkich swoich usług na maszynie wirtualnej. Jeśli jednak zamówisz VPS z pełnym zarządzaniem, okres konfiguracji może potrwać do 4 godzin, aby nasi technicy dodatkowo skonfigurowali VPS ręcznie.

4. Problemy z płatnością

a) Użytkownik zgadza się zapłacić MPHosts.com wszystkie opłaty związane z korzystaniem z konta użytkownika (kont) zgodnie ze stawkami i cenami podanymi we wspomnianym zamówieniu sprzedaży w momencie rozpoczęcia.

Użytkownik jest odpowiedzialny za opłaty w momencie korzystania z usługi, a MPHosts.com może pobrać kwotę należną z karty kredytowej Użytkownika w dowolnym momencie.

MPHosts.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do usługi dla kont użytkowników po wskazaniu problemów kredytowych, w tym zaległych płatności lub odrzucenia jakichkolwiek opłat kartą kredytową.

b) Płatność kartą kredytową: Jeśli Klient zdecyduje się zapłacić za usługi kartą kredytową, Klient przyzna MPHosts.com prawo do obciążenia płatności tą kartą w każdym terminie. Klient zobowiązuje się również nie kwestionować ani nie kwestionować żadnych opłat związanych z płatnościami hostingowymi.

c) Brak płatności: wszystkie płatności za hosting są należne w całości w miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Nieprzekazanie płatności za usługi  stanowi naruszenie Regulaminu. Brak przekazania płatności przez pięć (5) kolejnych dni może spowodować zawieszenie obsługi klienta. Brak przekazania płatności za usługi w ciągu siedmiu (7) kolejnych dni, może spowodować utratę dostępu do sieci usług. Wszystkie dane klientów pozostałe po czternastu (14) dniach braku płatności zostaną zniszczone ze względów bezpieczeństwa i prywatności.

Wszystkie płatności wirtualnego serwera prywatnego VPS są należne w całości. Jeżeli pełna płatność nie zostanie otrzymana w ciągu trzech (3) kolejnych dni, może wystąpić zawieszenie publicznego dostępu do usług dla klientów. Brak przekazania płatności za usługi w ciągu pięciu (5) kolejnych dni, spowoduje utratę dostępu do sieci usług i wszystkie usługi zostaną odzyskane.

d) Przypomnienia o płatnościach: nasz procesor karty kredytowej przekaże płatność za wszystkie powtarzające się zamówienia za usługi w miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Na klientach spoczywa obowiązek zapewnienia wystarczających środków na rachunku płatniczym karty kredytowej. Wyłącznym obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że należności zostały opłacone na czas, a adres e-mail w ustawieniach konta działa i można otrzymywać przypomnienia MPHosts.com. Wysłanie przypomnienia o płatności z MPHosts.com na adres e-mail jest uważane za prawidłowe przypomnienie o płatności. MPHosts.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczalne adresy e-mail lub e-maile wysłane przez MPHosts.com. nie docierają do miejsc docelowych klientów, w tym między innymi poprzez blokowanie przez filtry spamu lub problemów z siecią.

System bezpiecznych płatności online oraz kartami kredytowymi udostępniony przez MPHosts.pl w panelu klienta zarządzany jest przez firmy STRIPE i PayPal.

5. Zwroty

a) MPHosts.com oferuje swoim klientom 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy na opłaty za usługi hostingowe. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zlikwidujesz swoje konto w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia, w którym MPHosts.com wyśle ​​powitalną wiadomość e-mail, w tym informacje o koncie lub dzień, w którym złożysz zamówienie u nas, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. MPHosts.com zwróci ci pieniądze bez zadawania pytań; pod warunkiem jednak, że nigdy wcześniej nie uzyskałeś zwrotu pieniędzy w ramach 30-dniowej gwarancji. Jeśli kiedykolwiek wcześniej uzyskałeś zwrot pieniędzy w ramach 30-dniowej gwarancji, twoje konto zostanie anulowane, ale pieniądze nie zostaną zwrócone.

b) Zmiany w Twojej usłudze, w tym między innymi dodawanie nowych usług, usuwanie usług lub zmiana rodzaju planu hostingowego NIE uprawniają Cię do dodatkowej 30-dniowej gwarancji. 30-dniowa gwarancja dotyczy twojego pierwszego zamówienia usług hostingowych od MPHosts.com i nie dotyczy żadnych zmian w Twojej usłudze w dowolnym momencie.

Nasza polityka zwrotów nie ma zastosowania do żadnych dodatkowych przedmiotów ani usług, w tym między innymi do rejestracji domen, usług parkowania domen, serwerów dedykowanych, wirtualnych serwerów prywatnych i opłat za nadwyżki.

6. Anulowanie

a) Klienci mogą dobrowolnie zlikwidować swoje konto w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu, żądając anulowania z obszaru członków na stronie www.my.MPHosts.com> Usługi> Moje usługi> Produkt / Usługa> Wyświetl szczegóły> Działania zarządzania> Poproś o anulowanie. MPHosts.com wymaga powiadomienia o anulowaniu w ciągu pięciu (5) dni przed cyklem rozliczeniowym w celu przerwania lub obniżenia planu usług z miesiąca na miesiąc. Niedotrzymanie wymaganych pięciu (5) dni spowoduje pełny rozliczalny cykl miesięczny przed anulowaniem. Wszystkie należne kwoty muszą zostać uregulowane w całości przed zlikwidowaniem konta klienta. Klient rozumie i zgadza się, że MPHosts.com nie zapewnia proporcjonalnej ani żadnych innych zwrotów w przypadku anulowania. Wszystkie opłaty zapłacone przez Klienta nie podlegają zwrotowi, chyba że w ramach naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy zaznaczono inaczej.

b) Wszystkie prośby o anulowanie należy składać bezpośrednio za pośrednictwem Panelu Klienta – www.billing.mphosts.com. Wnioski o anulowanie nie są przyjmowane przez e-mail, pocztę, telefon ani za pośrednictwem pomocy technicznej.

7. Umowa

a) MPHosts.com może modyfikować niniejsze warunki po powiadomieniu opublikowanym online za pośrednictwem MPHosts.com. Korzystanie z usług MPHosts.com przez użytkownika po takim powiadomieniu będzie równoznaczne z akceptacją przez użytkownika modyfikacji niniejszej Umowy.

b) Niniejsza umowa, konto użytkownika, umowa i rozliczenia zostaną automatycznie odnowione, chyba że zostaną anulowane na piśmie przed datą odnowienia.